Gjennom ulike prosedyrer konstrueres ulike geometriske strukturer.
Strukturene er det gitte; materialet, grensene for utforskningen.

Hver struktur leverer materialet, råstoffet, til en serie med malerier som til
sammen utgjør et mangfold av muligheter innenfor strukturens grenser.

Maleriene blir en serie variasjoner over samme tema; over samme gitte
muligheter. Alle bildene i serien rommer og rommes i samme struktur.

Den geometriske strukturen er en nødvendighet. Innenfor Loven utøves Friheten
(valg av elementer, formkonfigurasjon, fargebruk).

Produktene av denne metoden viser seg først og fremst for øyet.  Metoden er en
strategi for å overrumple synet. Tvangen i strukturen produserer det uventede og
uvante mer systematisk enn den intuitive improvisasjon (som er underlagt vanen).

Synet er vår primære kilde til informasjon om verden. Det er også en kilde til
sanselig lyst - og et mysterium.

Synlighetens selvfølgelighet er et problem.

Per Formo 2008